Excepţie de neconstituţionalitate pendinte privind problema lipsei motivării hotărârii la momentul pronunţării

Având în vedere dezbaterile recente din spaţiul public cu privire la motivarea hotărârilor după pronunţarea acestora, dorim să supunem atenţiei publice faptul că în data de 02.03.2021 s-a stabilit termen de judecată pentru dezbaterea în faţa Curţii Constituţionale a excepţiei de neconstituţionalitate ce vizează acest subiect raportat la hotărârile pronunţate în materie penală (dosar nr. 110D/2020).

Mai exact, excepţia de neconstituţionalitate a privit, printre altele, lipsa motivării hotărârii la momentul pronunţării, în acest sens invocându-se neconstituţionalitatea art. 400 alin. (1), art. 405 alin. (3), art. 406 alin. (1) şi art. 406 alin. (2) Cod proc. pen. prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (5),  art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (8) şi alin. (12) din Constituţie, precum şi prin raportare la dispoziţiile art. 5 şi art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului coroborate cu art. 20 din Constituţie.

Excepţia a fost ridicată în cadrul unei contestaţii în anulare (admise din alte motive decât cele care fac obiectul excepţiei), într-un proces penal în care societatea noastră a asigurat asistenţa juridică a inculpatului.

Opinia instanţei de trimitere (Curtea de Apel Târgu Mureş) a fost în sensul că excepţia este întemeiată cu privire la lipsa motivării hotărârii la momentul pronunţării, în esenţă, susţinând următoarele:

  • (…) prin intermediul dispoziţiilor art. 400 alin. (1) şi art. 405 alin. (3) Cod proc. pen. se creează un regim juridic discreţionar pentru instanţe in raport cu procurorul. Astfel, dacă o instanţă are posibilitatea de a dispune asupra dreptului la libertate printr-o hotărâre ce va putea fi motivată ulterior punerii acesteia în executare, procurorul poate dispune în toate cazurile doar printr-o ordonanţa motivată. (…) Această instanţă nu identifică nicio raţiune pentru care trimiterea în judecată trebuie motivată in extenso la momentul trimiterii în judecată, dar lipsirea de libertate prin punerea în executare a unei hotărâri definitive de condamnare poate fi motivată în 30 de zile de la momentul pronunţării acesteia sau chiar într-un alt termen, având în vedere că termenul de 30 de zile este unul de recomandare şi lipsit de orice fel de sancţiune procesuală”.
  • (…) nemotivarea la momentul pronunţării a unei hotărâri de condamnare, când aceasta este definitivă, face imposibilă cunoaşterea de către cel vizat într-un termen scurt a motivelor ce duc la privarea imediată de libertate, iar celeritatea ori eficienţa unui sistem judiciar nu reprezintă argumente suficiente pentru ca lipsa totală a motivării la momentul pronunţării unei hotărâri definitive să treacă testul de constituţionalitate”;
  • (…) nemotivarea hotărârii la momentul pronunţării acesteia lipseşte de conţinut întregul proces al deliberării. Procesul de deliberare nu constă doar în trasarea unor concluzii care iau forma soluţiei regăsite în minuta care se pronunţă. În procesul de deliberare, judecători trebuie să motiveze, adică să argumenteze în fapt şi în drept de ce se impune o anumită soluţie şi nu o alta. Or, cum acest stadiu al judecăţii este unul efectiv, nu există nicio raţiune pentru care la momentul pronunţării dispozitivului să nu fie motivată în fapt şi în drept soluţia, ci o asemenea motivare să fie concepută şi redactată abia ulterior. (…) Dacă o soluţie pronunţată în şedinţă publică nu poate să fie motivată la momentul pronunţării sale se pune problema în ce măsură aceasta a fost luată cu adevărat ca urmare a unei deliberări străine oricăror forme de ingerinţe externe ori dacă a făcut într-adevăr obiectul unei deliberări efective. Lipsa motivării la momentul pronunţării poate sa transfere procesul deliberativ la un moment ulterior pronunţării soluţiei, ceea ce poate implica faptul că doar la momentul ulterior al motivării hotărârii se analizează cu adevărat conflictul de drept penal. Or, este cert că nu se poate discuta despre două procese deliberative diferite, unul cu privire la soluţie, iar altul cu privire la motivarea soluţiei”.

Vom reveni cu detalii la momentul la care Curtea Constituţională se va pronunţa asupra excepţiei .