DOSAR PENAL ABUZ ÎN SERVICIU. ACHITARE DEFINITIVĂ. ASISTENŢA JURIDICĂ A FOST ASIGURATĂ DE SERGIU BOGDAN & ASOCIAŢII

Societatea noastră, prin avocatul partener Sergiu Bogdan şi avocatul colaborator George Zlati, a obţinut recent o soluţie de achitare definitivă într-un dosar penal aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj având ca obiect infracţiunea de abuz în serviciu.

 

Astfel, prin Decizia penală nr. 128 din data de 25.01.2018, Curtea de Apel Cluj a dispus admiterea apelurilor declarate, desfiinţarea în întregime a sentinţei penale atacate şi rejudecând, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I, a dispus o soluţie de achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246 Cod penal din 1969.

 

Clientul nostru, preşedintele unei comisii de licitaţii, a fost acuzat că a schimbat criteriile de atribuire cu încălcarea dispoziţiilor O.U.G. 34/2006, aducând astfel atingere intereselor legitime ale unui participant la procedura de achiziţie publică. Apreciem soluţia Curţii de Apel Cluj ca fiind una meritorie, în condiţiile în care pe fondul cauzei s-a dispus condamnarea cu supendarea executării pedepsei.

 

Dincolo de lipsa elementelor constitutive şi lipsa de vinovăţie, avocaţii Sergiu Bogdan şi George Zlati au argumentat inclusiv că faptele imputate constituie contravenţie potrivit art. 293 din O.U.G. nr. 34/2006. În acest sens, s-a argumentat faptul că textul art. 293 din O.U.G. nr. 34/2006 – în forma existentă la data comiterii faptelor – diferă în mod substanţial de cel în vigoare [modificat prin O.U.G. 35/2013] prin aceea că lipsea menţiunea potrivit căreia fapta constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni. Analiza juridică este de o însemnătate deosebită deoarece s-ar putea pune în discuţie o dezincriminare parţială a abuzului în serviciu, în ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor privind achiziţiile publice, pentru faptele comise până la data modificării art. 293 din O.U.G. nr. 34/2006 prin O.U.G. 35/2013. Decizia Curţii de Apel Cluj s-ar putea aşadar să devină un reper important în materia infracţiunii de abuz în serviciu atunci când faptele imputate se regăsesc sub incidenţa O.U.G. nr. 34/2006.