Comunicat de presă. PÎCCJ îşi retrage apelul declarat de PCA Cluj în cauza privind pe notarul public Gorun Horacius Tony. În fond, dl. notar fusese achitat de Curtea de Apel Cluj

Având în vedere soluţionarea definitivă de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dosarului penal nr. 1499/33/2013 care îl avea ca parte pe notarul public Gorun Horacius Tony, pentru corecta informare a opiniei publice Societatea noastră doreşte să emită următorul comunicat de presă:

În dosarul mai sus menţionat, la data de 16.09.2015, ICCJ a luat act de declaraţia de retragere a apelului declarat în cauză de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj împotriva sentinţei penale pronunţate în fond de Curtea de Apel Cluj.

Având în vedere această poziţie a Parchetului Înaltei Curţi, hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Cluj pe fondul cauzei, înainte de pronunţarea Curţii Constituţionale pe excepţia privind art. 6 al Legii evaziunii fiscale (Legea nr. 241/2005), a rămas definitivă sub aspectul achitării dl. notar de sub acuzaţia pentru care a fost trimis în judecată. Temeiul de achitare, astfel cum reiese din motivarea Curţii de Apel Cluj, priveşte faptul că impozitul privind transferul proprietăţilor imobiliare nu este un impozit cu reţinere la sursă, prin urmare nu poate fi reţinut în acest caz art. 6 din Legea nr. 241/2005 (acum abrogat ca urmare a neconstituţionalităţii sale).

Precizăm faptul că la termenul de judecată din data de 03.06.2015, după anunţarea prin comunicat de presă a deciziei Curţii Constituţionale, dar înainte de publicarea acesteia, reprezentanta Parchetului Înaltei Curţi a depus la dosar memoriul Parchetului Curţii de Apel Cluj de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea declarată neconstituţională în infracţiunea de abuz în serviciu. Ulterior, la termenul din 16.09.2015, Parchetul nu a mai susţinut această cerere, ci doar a solicitat să se ia act de retragerea apelului declarat.

Faţă de aceste aspecte, considerăm că soluţia care a rămas definitivă, cea dată de Curtea de Apel Cluj dovedeşte că dl. notar a fost achitat definitiv pentru faptul că acuzaţia nu era fondată, nu pentru că a intervenit decizia Curţii Constituţionale.