Referitor la excepţia de neconstituţionalitate admisă raportat la termenul în care procurorul trebuie să depună propunerea de prelungire a măsurii arestului preventiv

Soluţia Curţii Constituţionale de a considera constituţional art. 235 alin. 1 NCPP doar în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive” atrage incidenţa art.268 alin.(1) din Codul de procedură penală este salutară, având în vedere că există soluţii de speţă în care acest termen a fost considerat de recomandare.

Pentru a exemplifica, ataşăm o încheiere dată într-un dosar al Tribunalului Sălaj, în 2014, în care Societatea noastră a invocat această excepţie, care a fost respinsă ca neîntemeiată, pe motiv că termenul de 5 zile este de recomandare şi stabilindu-se că nu există o sancţiune pentru nerespectarea acestui termen, cu ignorarea prevederilor reţinute de Curtea Constituţională (art. 268 alin. 1 NCPP).