Tribunalul Mureş. Sesizare cu întrebare preliminară într-o cauză penală referitor la ipoteza unui transfer de afaceri. Solicitare de interpretare a Directivei privind TVA

Într-un dosar penal având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală, Tribunalul Mureş, secţia penală, la solicitarea avocaţilor a doi dintre inculpaţi, a sesizat Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene cu următoarele două întrebări raportat la interpretarea Directivei privind TVA:

 

1. Încheierea unui contract prin care o societate închiriază unei alte societăţi un imobil în care anterior se desfăşurau activităţi specifice alimentaţiei publice într-un restaurant, împreună cu toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar, societatea chiriaşă continuând aceeaşi activitate de alimentaţie publică într-un restaurant cu aceeaşi denumire utilizată anterior reprezintă un transfer al afacerii în sensul art. 19 şi a art. 29 din Directiva 2006/112/CE?

 

2. În cazul în care răspunsul la întrebarea 1 este negativ, este operaţiunea descrisă un serviciu care se califică drept închiriere de bunuri imobile în sensul art. 135 alin. 1 litera i) din Directiva de TVA sau un serviciu complex care nu se califică drept închiriere de bunuri imobile, taxabil prin efectul legii?

 

Pentru a dispune sesizarea, Tribunalul Mureş a reţinut în cererea înaintată CJUE că: „Asupra situaţiei de fapt, Tribunalul Mureş nu se poate pronunţa la acest moment pentru a evita o antepronunţare iar judecătorul cauzei să devină incompatibil. Totuşi, ipotetic, este de reţinut că, în situaţia în care operaţiunea de închiriere descrisă anterior ar reprezenta un transfer al afacerii în accepţiunea art. 19 şi 29 din Directiva 2006/112/CE, atunci ar dispărea obligaţia contribuabilului de a ajusta în favoarea statului, la momentul închirierii imobilului, mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, a T.V.A. dedusă aferentă lucrărilor de modernizare, iar, prin aceasta, faptei de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpaţilor i-ar lipsi unul din elementele de tipicitate ale infracţiunii, în
cauză impunându-se achitarea.”

 

Cauza a fost deja înregistrată pe rolul Curţii sub numărul C-17/18. Cauza penală, aflându-se în faza judecăţii pe fond, nu a fost suspendată, având în vedere prevederile art. 2 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 340/2009.

 

Una din părţile care au solicitat sesizarea CJUE cu întrebările mai sus detaliate a fost reprezentată în cauză de Societatea de avocatură Sergiu Bogdan & Asociaţii, prin av.dr. Sergiu Bogdan, av. Dan-Sebastian Chertes şi av.drd. Oana Bugnar. De asemenea, în cauză a colaborat cu Societatea noastră de avocatură şi consultant fiscal Nina Sava din partea Ernst & Young.