Încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie privind accesul la justiţie. Cauza Hulpe şi alţii c. României (Dolha c. României). Formalismul citării prin afişare

În cauza Hulpe şi alţii c. României, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 27 februarie 2018, s-a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie prin raportare la dreptul de acces la justiţie. Cele cinci cauze conexate au avut în comun problema citării prin afişare care a dus fie la judecarea cauzelor în lipsa părţilor, fie la judecarea cauzelor fără analiza fondului cauzei (tardivitatea apelului).

 

Astfel raportat la starea de fapt a uneia dintre cauzele conexate, Dolha c. României (nr. 66252/11), pe care societatea noastră de avocatură a promovat-o prin avocat partener Dan-Sebastian Chertes, reclamantei i s-a respins apelul ca tardiv având în vedere că nu s-a făcut comunicarea hotărârii de fond în mod direct, ci prin afişare, aceasta neintrând în posesia ei decât ulterior depăşirii termenului de apel. În aceste circumstanţe, căile de atac au fost respinse fără a mai analiza fondul cauzei.

 

Curtea a subliniat din nou, raportându-se şi la cauza S.C. Raisa M. Shipping S.R.L. c. României (no. 37576/05, 8 Ianuarie 2013), că, deşi legea în vigoare prevedea posibilitatea de citare prin afişare, modul în care instanţele române au aplicat această prevedere a fost prea formalist. De asemenea, a arătat că, în particular, instanţele nu au fost suficient de diligente încât să se asigure că părţile au fost informate cu privire la data audierilor şi, prin urmare, nu şi-au îndeplinit obligaţia de a asigura o participare efectivă la proces. Raportat la cauza amintită, Curtea a arătat că, prin raportare la starea de fapt din cauzele conexate, nu a identificat niciun argument capabil să o convingă să se abată de la jurisprudenţa existentă şi citată.

 

Curtea a respins, de asemenea, argumentele Guvernului României raportat la inadmisibilitatea cererilor, respectiv neepuizarea căilor interne de atac, prin raportare la posibilitatea reclamanţilor de a formula plângere penală (înscriere în fals) faţă de consemnările agentului procedural referitor la îndeplinirea procedurii de citare. Sub acest aspect Curtea a reamintit că o astfel de problemă de inadmisibilitate a mai fost analizată şi respinsă în jurisprudenţa S.C. Raisa M. Shipping S.R.L. c. României. Astfel, s-a arătat că reclamantului care a utilizat o cale de atac care este aparent eficientă şi suficientă nu i se poate imputa că nu a încercat alte căi de atac disponibile, dar probabil care nu vor avea succes.

 

Ulterior constatării încălcării art. 6 § 1 din Convenţie Curtea a acordat fiecărui reclamant daune morale de 3.600 Euro şi costurile procedurii. De asemenea, Curtea a subliniat că o metodă potrivită de remediu a încălcării constatate ar fi şi redeschiderea cauzelor analizate, având în vedere prevederile art. 509 alin. 10 din Noul Cod de Procedură Civilă.