Contestaţie în anulare admisă. Omisiunea pronunţării asupra unei cauze de încetare a procesului penal

Într-o hotărâre recentă a Curţii de Apel Cluj (dec. pen. nr. 322/R/08.03.2013, nepublicată), instanţa s-a pronunţat în sensul admiterii contestaţiei în anulare pe motiv că instanţa de recurs a omis a se pronunţa asupra unei cauze de încetare a procesului penal, în speţă fiind aplicabil temeiul reţinut de art. 10 lit. i) ind. 1 Cod pr. pen., existând o cauză de nepedepsire ce nu a fost reţinută la pronunţarea hotărârii în recurs.

Succint, starea de fapt se prezintă astfel. Inculpatul P.M.G. fusese trimis în judecată, printre altele, şi sub aspectul comiterii infracţiunii de favorizare a infractorului (art. 264 Cod pen.), reţinându-se că l-ar fi favorizat pe inculpatul Ţ.C. în încercarea acestuia de a se sustrage de la urmărire penală sub aspectul comiterii infracţiunii reţinute de art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002. Lăsând analiza pe fond a speţei pentru un alt moment, arătăm doar că atât instanţa de fond, cât şi instanţa de recurs au omis să se pronunţe asupra aplicării art. 264 alin. 3 Cod pen., având în vedere că cei doi inculpaţi se aflau într-0 relaţie de rudenie, respectiv erau veri primari, fapt dovedit încă din faţa instanţei de fond, cu documente de stare civilă.

În aceste condiţii, instanţa care a judecat contestaţia în anulare a reţinut în motivarea sa două aspecte relevante jurisprudenţial:

a) Din noţiunea de „rudă apropiată” definită de art. 149 Cod pen. se desprinde concluzia că şi rudele de gradul patru, respectiv verii primari, sunt astfel de rude, prin urmare şi într-o astfel de situaţie poate fi valorificată acea cauză de nepedepsire expres prevăzută de alin. 3 al art. 264 Cod pen.

b) Simpla reţinere, în considerentele hotărârii contestate, că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 264 alin. 3 şi 149 Cod pen., fără a se face vreo referire exactă la probele din dosar sau la actele de stare civilă, nu echivalează cu o pronunţare efectivă asupra unui caz de încetare a procesului penal.

În lumina acestor argumente, instanţa a admis contestaţia în anulare, a desfiinţat în parte hotărârea contestată doar cu privire la recursul contestatorului şi la omiterea aplicării art. 10 lit. i) ind. 1 Cod pr. pen. şi, rejudecând recursul contestatorului, în baza art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. d) Cod pr. pen. a admis recursul declarat şi a casat sentinţa recurată doar cu privire la omisiunea de a dispune încetarea procesului penal pentru comiterea infracţiunii de favorizare a infractorului. Rejudecând în limitele precizate, instanţa, în baza art. 11 pct. 2 lit. b) rap. la art. 10 lit. i) ind. 1 Cod pr. pen., a încetat procesul penal pentru comiterea infracţiunii de favorizare a infractorului, cu privire la inculpatul contestator.

Sursa: http://www.juridice.ro/249928/contestatie-in-anulare-admisa-omisiunea-pronuntarii-asupra-unei-cauze-de-incetare-a-procesului-penal.html