Comunicat de presă referitor la Decizia Curţii Constituţionale nr. 91/28.02.2018 referitoare la Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

Azi, 28.02.2018, Curtea Constituţională a României (în continuare, CCR) s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocată de societatea noastră (prin av. asist. univ. dr. Şerban Doris Alina şi av. prof. univ. dr. Sergiu Bogdan) în dosarul nr. 2022/111/2015/a4 (dosar ce avea ca obiect soluţionarea contestaţiei împotriva încheierii de cameră preliminară şi se afla la momentul invocării excepţiei pe rolul Curţii de Apel Oradea).

Excepţia de neconstituţionalitate viza în principal:

(1) Caracterul neclar şi imprevizibil (contrar prevederilor art. 26 şi 53 din Constituţia României şi art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului coroborat cu jurisprudenţa CEDO în această materie) al sintagmelor utilizate de legiuitor în art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională, în care sunt reglementate temeiurile privind siguranţa naţională care justifică, printre altele, autorizarea interceptării convorbirilor telefonice ale unei persoane;

(2) Caracterul neconstituţional al textelor din Legea nr. 51/1991 prin care se contura un „mecanism” ce permitea Serviciului Român de Informaţii să devină, din punct de vedere faptic, organ de cercetare penală.

Astfel, mecanismul mai sus amintit crea cadrul legal prin care se permitea Serviciului Român de informaţii (în continuare, SRI) să comunice organelor de urmărire penală orice fel de informaţii ce vizau eventuale conduite infracţionale ale unor persoane, indiferent dacă informaţiile comunicate priveau sau nu conduite ce puteau fi circumscrise noţiunii de siguranţă naţională. Ulterior, aceste informaţii se puteau transforma necondiţionat în probe în procesul penal, indiferent de obiectul cauzei penale.

În susţinerea acestei critici s-a arătat printre altele că, prin activarea unui atare mecanism, Serviciul Român de Informaţii devenea din punct de vedere faptic organ de cercetare penală, fapt aflat în contradicţie chiar cu poziţia oficială a Curţii Constituţionale exprimată în Decizia CCR nr. 51/21.02.2016, în care s-a statuat că SRI nu poate întreprinde activităţi de cercetare penală (decizie care privea punerea în executare de către SRI a mandatelor de interceptare a convorbirilor telefonice emise în baza dispoziţiilor cuprinse în Codul de procedură penală).

Raportat la obiectul excepţiei de neconstituţionalitate invocate, soluţia a fost următoarea:

1) CCR a admis excepţia privind neconstituţionalitatea sintagmei „care aduce atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale” din cuprinsul art. 3 lit. f din Legea nr. 51/1991, constatând caracterul neclar şi imprevizibil al acestei sintagme, în contradicţie cu prevederile constituţionale cuprinse în art. 1 alin. 5, art. 26 şi art. 53 din Constituţia României.

Cu privire la această soluţie, arătăm în primul rând că ea reprezintă o premieră în materia legislaţiei privind siguranţa naţională, fiind prima oară când Curtea infirmă constituţionalitatea unor texte legale/sintagme din Legea nr. 51/1991.

Pe fondul problemei, apreciem că soluţia este una temeinică şi corectă, având în vedere că sintagma în discuţie nu respecta nici pe departe standardele de claritate şi previzibilitate ce se impun a fi întrunite în situaţia reglementării unor ingerinţe extrem de grave în dreptul la viaţă privată a cetăţeanului.

O evaluare detaliată a efectelor pe care această decizie le va produce în concret va putea fi realizată doar în momentul în care va fi publicată în Monitorul Oficial al României motivarea in extenso a deciziei.

2) Caracterul inadmisibil al excepţiei de neconstituţionalitate având ca obiect textele legale prin care se contura un mecanism care permitea SRI să se transforme faptic într-un organ de urmărire penală şi să furnizeze probe în procesul penal, indiferent de obiectul cauzei penale.

Cu privire la această soluţie, pentru că nu dorim să facem speculaţii sau să ne exprimăm un punct de vedere fără a avea la dispoziţie toate datele de analiză relevante, arătăm doar că urmează să formulăm în viitor o poziţie oficială, de îndată ce motivarea acestei decizii va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Comunicat de presă în format PDF disponibil aici: Comunicat de presa Sergiu Bogdan si Asociatii referitor la decizia CCR.